Registrace prodloužené záruky

Výrobky lze zaregistrovat pouze po té, co vytvoříte svůj osobní účet.

Osobní účet lze používat pro všechny budoucí registrace. Účet umožní zobrazit registrované výrobky, stahovat a tisknout certifikáty o registraci. Budete také možné spravovat svá osobní data. Pokud zapomenete heslo, můžete požádat o nové.

Pro dokončení vyplňte formulář registrace účtu.

Vaším přihlašovacím jménem bude váš email.

Heslo si zvolíte sami.

Po zaslání formuláře k registraci účtu vám bude ihned zaslán email pro dokončení a aktivaci účtu.Pokud jste neobdrželi aktivační email, klikněte zde.

Na tomto místě můžete plně využívat registrace svých výrobků.

Pokud je oprávněná, registraci prodlužuje záruční dobu nástroje až na 3 roky. Abyste měli nárok na toto prodloužení, musíte výrobek registrovat do 30 dnů od nákupu.

Obdržíte emailem certifikát ke každému výrobku, který jste registrovali za účelem prodloužení záruky. V případě opravy v rámci záruky, bude autorizovaná opravna požadovat výrobek a certifikát o prodloužené záruce a doklad o nákupu.

Výrobky lze registrovat až po vytvoření osobního účtu.

Před spuštěním registračního procesu se ujistěte, že máte následující položky u sebe. Upozorňujeme: pokud jste nakoupili sadu nástrojů, každý výrobek v soupravě bude registrován samostatně.

Před zahájením procesu registrace se ujistěte, že máte před sebou následující informace. Poznámka: Pokud jste zakoupili soupravu s více druhy nářadí, musí být každé nářadí v sadě registrováno samostatně.

  • Ujistěte se, že jste k nářadí, u kterého žádáte o opravu v rámci záruky, přiložili správný a platný doklad o koupi. Pokud tak neučiníte, dojde k prodlení s opravou nebo k vrácení nářadí neopraveného. Poznámka: Žádný jiný dokument, včetně osvědčení o prodloužení záruky, není akceptován jako důkaz, že výrobek je v záruční době.
  • Typový štítek připojený k výrobku obsahuje informace potřebné pro proces registrace.

Doporučuje se, abyste elektronicky propojili svůj doklad (doklad o koupi) s registrací. To podpoří bezpapírový proces a zajistí, že Váš doklad o nákupu bude vždy k dispozici.