ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 
Kromě zákonných práv vyplývajících z koupě výrobku se na tento výrobek vztahuje také níže uvedené záruka.
 
1.Záruční doba je platná od data nákupu. Toto datum musí být doložen fakturou nebo jiným dokumentem o nákupu. Záruční doba je minimálně jeden rok pro produkty, a jeden rok pro baterie a nabíječky. Tato záruka se vztahuje pouze na nové produkty.
 
2.Záruční doba může být prodloužena na nářadí. K tomu je nutná registrace na stránkách www.aeg-powertools.eu. Koncový uživatel musí svůj nový nástroj zaregistrovat online do 30 dnů od data nákupu. Koncový uživatel se může k prodloužené záruční době zaregistrovat v zemi trvalého pobytu, pokud je tato uvedena na internetovém registračním formuláři u výrobku, kde je tato možnost dostupná. Koncoví uživatelé musí dále souhlasit s uložením osobních údajů, která musí zadat na internetu, a přijmout obchodní podmínky. E-mail s potvrzením registrace a původní faktura s datem koupě poslouží jako důkaz o prodloužené záruce.
 
3.Záruka se vztahuje na veškeré vady na výrobku v rámci záruční doby způsobené výrobními vadami nebo vadami materiálu v době koupě. Záruka je omezena na opravu, popřípadě výměnu a nezahrnuje žádné další povinnosti, včetně mimo jiné vedlejších či následných odškodnění. Záruka neplatí při použití výrobku k nevhodným účelům, v rozporu s uživatelskou příručkou nebo při nesprávném zapojení. Záruka se nevztahuje na:
-veškeré škody na výrobku způsobené nesprávnou údržbou
-veškeré produkty, které byly pozměněny nebo upraveny
-veškeré produkty, kde byly původní identifikační prvky (obchodní značka, sériové číslo) poničeny, pozměněny nebo odstraněny
-veškeré škody způsobené nedodržováním pokynů uživatelské příručky
-veškeré produkty bez CE certifikace
-veškeré produkty, které se pokusil opravit nekvalifikovaný odborník nebo opravy bez předchozího svolení společnosti Techtronic Industries.
-veškeré produkty zapojené do nesprávného elektrického zdroje (proud, napětí, frekvence)
-veškeré škody způsobené externími vlivy (chemickými, fyzickými, nárazy) nebo cizími látkami
-běžné opotřebování dílů
-nevhodné použití, přetěžování nástroje
-použití neschválených příslušenství nebo dílů
-příslušenství k elektrickému nástroji poskytnuté s nástrojem nebo zakoupené samostatně. Tyto výjimky se vztahují mimo jiné na šroubovací bity, vrtáky, brusné disky, brusný papír a čepele, postranní vodicí lišty
-komponenty (díly a příslušenství) podléhající přirozenému opotřebování, včetně mimo jiné servisních sad, karbonových kartáčů, ložisek, sklíčidla, SDS nástavce na vrtací bity, napájecího kabelu, pomocné rukojeti, přepravního pouzdra, brusné desky, prachového vaku, výfukové prachové trubice, plstěných podložek, západek a pružin rázového utahováku, nárazových koleček, posuvných pásů, spojek, nožů plotových nůžek a sekaček na trávu, popruhu, plynového lanka, zubů, plstěných podložek, závěsných kolíků, větráků fukaru, trubic fukaru a vysavače, vaku a popruhů vysavače, vodicích lišt, pilových řetězů, hadic, konektorů, trysek, kol, stříkacích tyčí, vnitřních cívek, vnějších kotoučů, řezných strun, zapalovacích svíček, vzduchových filtrů, plynových filtrů, mulčovacích nožů atd.
4.K provedení servisu musí být výrobek zaslán nebo předán do autorizovaného servisního centra společnosti , jejichž adresy jsou uvedeny podle zemí v seznamu servisních center. V některých zemích za vás výrobek pošle servisní organizaci sám prodejce výrobků této značky. Při zasílání výrobku do servisního centra je potřeba výrobek bezpečně zabalit bez nebezpečného obsahu jako benzín, opatřit adresou odesílatele a připojit krátký popis závady.
 
5.Oprava, popř. výměna v rámci této záruky je zdarma. Neznamená to prodloužení nebo začátek nové záruční lhůty. Vyměněné díly nebo nástroje přejdou do našeho vlastnictví. V některých zemích platí poštovné odesílatel. Vaše zákonná práva vyplývající z koupě tohoto nástroje zůstávají nedotčená.
 
6.Tato záruka platí v Evropském Společenství, Švýcarsku, Norsku, Lichtenštejnsku, Turecku, Rusku a na Islandu. Mimo tato území kontaktujte autorizovaného prodejce značky, který zjistí, zda se na výrobek vztahuje jiná záruka.