GARANTIVILKÅR

Udover lovbestemte rettigheder, som resulterer af købet, er dette produkt dækket af en garanti, som anført herunder.
 
1. Garantiperioden er fra købsdatoen. Denne dato skal dokumenteres af en faktura eller andet købsbevis (kvittering). Garantiperioden er mindst et år for værktøj, og et år for batterier og opladere. Denne garanti gælder kun på nye produkter
 
2. Garantiperioden kan forlænges for værktøj, batterier og opladere. Slutbrugeren skal registrere hans/hendes nyligt indkøbte værktøj online indenfor 30 dage efter købsdatoen på hjemmesiden www.aeg-powertools.eu. . Slutbrugeren kan registrere sig for den forlængede garanti i sit land, hvis han/hun er opført på den online registreringsformular, hvor denne mulighed er gyldig. Derudover skal slutbrugere give deres samtykke til at opbevare data, som er påkrævet at indtaste online, og de er nødt til at acceptere vilkår og betingelser. Registreringsbekræftelseskvitteringen, som sendes ud på e-mail, og den originale faktura, som viser købsdatoen, vil fungere som bevis for den forlængede garanti.
 
3. Garantien dækker alle defekter, som et produkt måtte have i løbet af garantiperioden, og som skyldes produktionsfejl eller materialefejl på købsdatoen. Garantien er begrænset til reparation og/eller udskiftning og inkluderer ikke andre forpligtelser, inklusiv men ikke begrænset til tilfældige skader eller følgeskader. Garantien er ugyldig, hvis produktet er blevet misbrugt, brugt uden at overholde vejledningen, eller det er blevet forkert tilsluttet. Denne garanti gælder ikke: Beskadigelse af produktet, som er et resultat af uegnet vedligeholdelse:
- Et produkt der er blevet ændret eller modificeret
- Et produkt hvor de originale identifikationsmærkninger (varemærke, serienummer) er 
  blevet ødelagt, ændret eller fjernet.
- Enhver beskadigelse forårsaget af manglende overholdelse af vejledningen
- Ethvert ikke CE-produkt
- Ethvert produkt som er blevet forsøgt repareret af en ukvalificeret professionel eller 
  uden tidligere autorisation af Techtronic Industries.
- Ethvert produkt som er tilsluttet uegnet strømforsyning (ampere, spænding, frekvens)
- Enhver skade forårsaget af ekstern påvirkning (kemisk, fysisk, chok) eller 
  fremmedelementer
- Normal slid på reservedele
- Uegnet brug, overbelastning af værktøjet
- Brug af ikke-godkendt tilbehør eller dele
- Elværktøjstilbehør som leveres med værktøjet eller købes seperat. Sådanne undtagelser inkluderer men er ikke begrænset til skruetrækkerbits, borebits, slibeskiver, sandpapir og klinger, sidestyr
- Komponenter (dele og tilbehør) som er udsat for naturligt slid og ælde, inklusiv men ikke begrænset til Service- og vedligeholdelsessæt, kulbørster, lejer, bøsninger, påsætning eller modtagelse af SDS-borbit, strømledning, hjælpehåndtag, transporttaske, sandplade, støvpose, støvudstødningslange, filtskiver, nåle og fjedre slagnøgle, drejeknapper, drivrem, greb, klinger til hækketrimmere eller plæneklippere, sele, kabel gasspjæld, tænder, ophængstapper, blæserventilatorer, blæser- og sugeslanger, sugepose og stropper, styrestænger, savkæder, slanger, forbindelsespakninger, sprøjtedyser, hjul, sprøjtestave, indvendige ruller, udvendige ruller, udvendige spoler, skærelinjer, tændrør, luftfiltre, gasfiltre, tildækningsblade etc..
 
4. For eftersyn skal produktet sendes til eller præsenteres for en autoriseret service værksted, som er oplistet for hvert land i den følgende liste over service værksted adresser. I nogle lande påtager din lokale forhandler sig ansvaret for at sende produktet til serviceorganisationen. Når et produkt sendes til en service værksted, skal det pakkes sikkert ind uden noget farligt indhold som benzin, mærkes med afsenderens adresse og med en kort beskrivelse af fejlen.
 
5. En reparation/erstatning under denne garanti er gratis. Den udgør ikke en forlængelse eller en ny start på garantiperioden. Udvekslede dele eller værktøjer bliver vores ejendom. I nogle lande skal leveringsafgifter eller porto betales af afsenderen. Dine lovbestemte rettigheder i forbindelse med købet forbliver uanfægtede
 
6. Denne garanti gælder i EU, Schweiz, Island, Norge, Liechtenstein, Tyrkiet og Rusland. Udenfor disse områder bedes du kontakte din autoriserede forhandler for at afgøre, om en anden garanti gælder.