ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ


Επιπλέον των τυχόν εκ του νόμου δικαιωμάτων που προκύπτουν από την αγορά , το νέο προϊόν καλύπτεται από εγγύηση όπως αναφέρεται παρακάτω.

1. Η περίοδος εγγύησης είναι από την ημερομηνία αγοράς. Η ημερομηνία αυτή πρέπει να τεκμηριωθεί με τιμολόγιο ή άλλη απόδειξη αγοράς (απόδειξη). Η περίοδος εγγύησης είναι τουλάχιστον ένα έτος για τα προϊόντα και ένα έτος για τις μπαταρίες και τους φορτιστές. Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για νέα προϊόντα.

2. Η περίοδος εγγύησης μπορεί να επεκταθεί για μπαταρίες, φορτιστές και εργαλεία. Ο τελικός χρήστης υποχρεούται να καταχωρίσει τα προϊόντα του / της πρόσφατα αποκτηθέντα στο διαδίκτυο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Ο τελικός χρήστης μπορεί να εγγραφεί για την επέκταση της εγγύησης στη χώρα διαμονής του, εάν είναι καταχωρισμένος στο ηλεκτρονικό έντυπο εγγραφής όπου ισχύει αυτή η επιλογή. Επιπλέον, οι τελικοί χρήστες πρέπει να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για την αποθήκευση των προσωπικών τους δεδομένων, τα οποία απαιτείται να εισαχθούν στο Διαδίκτυο. Πρέπει επίσης να αποδεχθούν τους όρους και τις προϋποθέσεις. Τα πιστοποιητικά εγγραφής, τα οποία αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και το πρωτότυπο τιμολόγιο ή άλλη απόδειξη αγοράς (απόδειξη) που δείχνει το προϊόν και την ημερομηνία αγοράς, θα χρησιμεύσουν ως απόδειξη της εκτεταμένης εγγύησης.

3.Η εγγύηση καλύπτει όλα τα ελαττώματα του προϊόντος κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης λόγω ελαττωμάτων στην κατασκευή ή το υλικό κατά την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση περιορίζεται στην επισκευή ή / και την αντικατάσταση και δεν περιλαμβάνει άλλες υποχρεώσεις συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι αποκλειστικά τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών. Η εγγύηση δεν ισχύει αν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί κατά λάθος, χρησιμοποιείται αντίθετα με το εγχειρίδιο οδηγιών ή έχει συνδεθεί εσφαλμένα με τροφοδοτικό. Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει για: • τυχόν ζημιά στο προϊόν που είναι αποτέλεσμα ακατάλληλης ή μη σωστής συντήρησης • κάθε προϊόν που έχει τροποποιηθεί ή τροποποιηθεί
• οποιοδήποτε προϊόν, (εμπορικό σήμα, σειριακό αριθμό) έχουν αλλοιωθεί ή αφαιρεθεί
• τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από τη μη τήρηση του εγχειριδίου οδηγιών • κάθε προϊόν που δεν εμφανίζει το σήμα έγκρισης CE στην πινακίδα τύπου
• κάθε προϊόν που έχει επιχειρηθεί να επισκευαστεί από μη εξουσιοδοτημένο σταθμό ή χωρίς προηγούμενη έγκριση της Techtronic Industries • οποιοδήποτε προϊόν που συνδέεται με ακατάλληλο τροφοδοτικό (ενισχυτές, τάση, συχνότητα) οποιεσδήποτε ζημιές προκαλούνται από εξωτερικές επιδράσεις (νερό, χημικά, σωματικά, κραδασμοί) ή ξένες ουσίες
• κανονικά ανταλλακτικά φθοράς
• ακατάλληλη χρήση, υπερφόρτωση του εργαλείου
• εγκεκριμένα εξαρτήματα ή εξαρτήματα
• Αξεσουάρ που παρέχονται μαζί με το εργαλείο ή που αγοράσατε μερικώς. Συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των κοχλιωτών κομματιών, των τρυπανιών, των λειαντικών δίσκων, του χαρτιού άμμου, των λεπίδων και του πλευρικού οδηγού, των λεπίδων, των αλυσίδων πριονίσματος, των γραμμών κοπής ... • Εξαρτήματα (εξαρτήματα και εξαρτήματα) , περιλαμβανομένων αλλά όχι περιοριζόμενων σε κιτ συντήρησης και συντήρησης, βούρτσες άνθρακα, έδρανα, τσοκ, τρυπάνι ή υποδοχή τρυπανιού SDS, βοηθητική λαβή, θήκη μεταφοράς, πλάκα λείανσης, σάκκος σκόνης, σωλήνας εξάτμισης σκόνης, , Ζώνες μετάδοσης κίνησης, τσιμούχες τσιμπιδάκι, τσιμούχες, τσάντες κενού, σωλήνες, εξαρτήματα συνδεσμολογίας, τροχοί, προσαρμογείς σταθεροποίησης τεχνολογίας, κομβία κίνησης, ιμάντες κίνησης, συμπλέκτες, λεπίδες κοπής βούρτσας, χλοοκοπτικές μηχανές ή χλοοκοπτικές μηχανές, , τσιμπίδες πίεσης, καρφίτσες αναρρόφησης, ανεμιστήρες φυσητήρα, φυσητήρες και σωλήνες κενού ή ακροφύσια, σακούλες και ιμάντες κενού αερισμού, ράβδοι οδηγών, αλυσίδες πριονιών, εύκαμπτοι σωλήνες, σύνδεσμοι συνδετήρων, ακροφύσια ψεκασμού, τροχίσκοι, σπρέι, εσωτερικά έλικτρα, , λεπίδες μεμβράνης κενού, κ.λπ.

4. Για τη συντήρηση, το προϊόν πρέπει να αποστέλλεται ή να παρουσιάζεται σε έναν από τους παρακάτω εξουσιοδοτημένους σταθμούς επισκευής που αναφέρονται για κάθε χώρα στον ακόλουθο κατάλογο διευθύνσεων σταθμών εξυπηρέτησης. Σε ορισμένες χώρες ο τοπικός σας αντιπρόσωπος αναλαμβάνει να στείλει το προϊόν στον οργανισμό παροχής υπηρεσιών. Κατά την αποστολή ενός προϊόντος σε πρατήριο καυσίμων, το προϊόν θα πρέπει να συσκευάζεται με ασφάλεια χωρίς επικίνδυνα περιεχόμενα όπως βενζίνη, με τη διεύθυνση του αποστολέα και συνοδευόμενη από σύντομη περιγραφή του σφάλματος και το τιμολόγιο αγοράς ή άλλη απόδειξη αγοράς (απόδειξη αγοράς + εγγύηση) και το πιστοποιητικό εγγραφής.

5. Μια επισκευή / αντικατάσταση βάσει αυτής της εγγύησης είναι δωρεάν. Δεν αποτελεί παράταση ή νέα έναρξη της περιόδου εγγύησης. Ανταλλακτικά μέρη ή προϊόντα γίνονται ιδιοκτησία μας. Τα νόμιμα δικαιώματά σας παραμένουν ανεπηρέαστα.

6. Αυτή η εγγύηση ισχύει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, την Ελβετία, την Ισλανδία, τη Νορβηγία, το Λιχτενστάιν, την Τουρκία και τη Ρωσία. Εκτός αυτών των περιοχών, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό σας για να διαπιστώσετε αν ισχύει άλλη εγγύηση.